Piątek, 15 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Teresa, Jadwiga


Programy realizowane ze środków budżetu państwa25272

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

2021-08-25

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania.25223

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2021-08-13

Miasto Nowy Sącz w roku 2021 otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania realizowane przez MOPS.


25187

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja, edukacja prawna

2021-08-04

Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację celową na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, mediacji na podstawie art. 19 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji.


25153

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" - 2021

2021-07-26

Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację celową na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.


25217

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" - 2019 rok

2021-07-23

W 2019 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację celową na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.


25214

„Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

2021-07-23

W latach 2017 - 2018 Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację celową na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”


25109

Dofinansowanie zadań w 2021 roku realizowanych w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

2021-07-14

Dofinansowanie zadań w 2021 roku realizowanych w ramach„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”Dotacje celowe przekazane za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie zawartych porozumień na zadania:„Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej Nowego Sącza. Profilaktyka zdrowotna oraz zakup materiałów i środków medycznych”, „Świetlica integracyjna PROMYCZEK”, „Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy PROMYCZEK w Nowym Sączu”, „Świetlica integracyjna ISKIERKA”, „Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy ISKIERKA w Nowym Sączu”.


25072

Dofinansowanie ze środków PFRON

2021-07-01

Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 26.05.2021 r. Miasto Nowy Sącz uzyskało dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.