Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych

W celu zapewnienia realizacji POIiŚ w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych. Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji  w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

 

Miasto Nowy Sącz (Beneficjent Projektu) oraz Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu (Jednostka realizująca projekt) realizują projekt pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” w ramach POIiŚ 2014-2020.

W związku z powyższym jest możliwość zgłoszenia nadużycia poprzez:

 

Jednostka realizująca projekt zobowiązana jest do:

  1. zachowania poufności i nieujawniania informacji dotyczących danych osobowych osób zgłaszających informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego,
  2. powstrzymania się od ustalania personaliów osoby, która przekazała zgłoszenie  o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyciu finansowym w sposób anonimowy

Zasady rozpatrywania przez Instytucje Zarządzającą POIiŚ przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura  i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia  za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia  (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  3. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-07-02 13:15:11