Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2015.pdf [2.07 MB]

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2015 roku

sprawozdanie_1pol_2015.pdf

 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


 

Uchwała Nr S.O.XII/426-2/23/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. (opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu)

 Uchwała Nr S.O.XII/429-1/37/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2014 r. (opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta)

 

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014

 

 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza

 

 


Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015


Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2015 rok
Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2015 rok
Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2015
Załącznik nr 4 - Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Nowego Sącza na 2015 rok
Załącznik nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach

Załącznik nr 6 - Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska
Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków na podstawie porozumień
Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2015

Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadamiOpis dochodów i wydatków

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza