Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2016.pdf [1.58 MB]

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2016 roku

sprawozdanie_1pol_2016.pdf

 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


 

Uchwała Nr S.O.XII/426-2/61/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2016 r. (opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu)

 

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Nr XIX/214/2015

 

 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza

 


Uchwała Nr S.O.XII/429-1/30/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2015 r. (opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta)

 


Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016


Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2016 rok
Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2016 rok
Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2016
Załącznik nr 4 - Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Nowego Sącza na 2016 rok
Załącznik nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach

Załącznik nr 6 - Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska
Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków na podstawie porozumień
Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2016

Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadamiOpis dochodów i wydatków

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza