BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Budżet obywatelski Nowego Sącza

Zbliża się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Już 2 czerwca rozpocznie się głosowanie na zadania zgłoszone w Budżecie Obywatelskim 2019. To odpowiedni czas na to, żeby zapoznać się ze wszystkimi projektami i podjąć decyzję, na jaki oddać swój cenny głos.
 

 

Każdy mieszkaniec Nowego Sącza – zameldowany na pobyt stały lub czasowy – w wieku od 16 lat (wszyscy, którzy kończą 16 rok życia w 2018 roku), będzie mógł zagłosować tylko raz oddając 2 głosy: jeden na projekt ogólnomiejski oraz jeden na projekt dzielnicowy.
 

Informacje dotyczące wszystkich projektów, ze szczegółowym opisem oraz kosztami poszczególnych zadań, znajdują się na stronie: https://bo.nowysacz.pl/projekty
 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
 

Inwentaryzacja i dokumentacja nagrobków o znacznej wartości artystycznej i historycznej na "Starym Cmentarzu" w Nowym Sączu oraz inwentaryzacja konserwatorska muru okalającego nekropolię.
 

Sporządzenie dokumentacji zachowanych nagrobków na „Starym Cmentarzu” oraz inwentaryzacja konserwatorska muru okalającego nekropolię, a także przygotowanie planu ewidencyjnego oraz założeń programu konserwatorskiego.
 

Nowosądecki Festiwal Komiksu
 

Organizacja dwudniowego I Nowosądeckiego Festiwalu Komiksu w ramach którego odbędą się: spotkania z polskimi i/lub zagranicznymi twórcami, warsztaty dla rysowników, scenarzystów oraz młodzieży, prelekcje nt. komiksów i dziedzin pokrewnych, kiermasz wydawnictw komiksowych, konkurs artystyczny.
 

Nowy Sącz 2.0 - Nowe kierunki promocji Nowego Sącza wraz z wyznaczeniem szlaków historyczno-kulturowo-turystyczno-kulinarnych oraz zorganizowanie "Tygodnia Kultur Minionych"
 

Wyznaczenie i oznakowanie nowych, ciekawych szlaków oraz wydanie materiałów promocyjnych i folderów informacyjnych. Powstałe pomysły zostaną wdrożone do aplikacji promującej Nowy Sącz i przystosowane do turystów niepełnosprawnych. Projekt zakłada zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, muzycznych i kulinarnych w ramach Tygodnia Kultur Minionych, które przybliżą jak żyło się dawniej w Nowym Sączu.
 

Sądecki outdoor fitness

Organizacja cotygodniowych zajęć grupowych z instruktorem fitness dla mieszkańców Nowego Sącza. Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę w okresie czerwiec-sierpień na świeżym powietrzu na terenie miasta.
 

Wakacyjne kino pod gwiazdami
 

Organizacja dla mieszkańców Nowego Sącza 4 seansów filmowych w plenerze w okresie lipiec – sierpień. Filmy będą wyświetlane na specjalnym ekranie projekcyjnym w piątki po zmroku, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z leżaków by w pełni zrelaksować się podczas seansu.

Sandecja to My!
 

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze Sandecji w 2019 roku dla mieszkańców Nowego Sącza. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.
 

Aplikacja mobilna miejskiego systemu zgłoszeń

Utworzenie aplikacji mobilnej miejskiego systemu zgłoszeń służącej do przekazywania informacji o usterkach, zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących na terenie miasta. System zbudowany będzie ze strony internetowej, mapy do śledzenia zgłoszeń oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej do zgłaszania i obserwacji realizacji zadań.

Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich
 

Utworzenie systemu wypożyczania rowerów miejskich z GPS w czasie jednego pełnego sezonu tj. min. 8 miesięcy. W ramach systemu usługodawca zapewni instalację i deinstalację systemu, dostarczenie całego wyposażenia, wdrożenie aplikacji do wypożyczania, ubezpieczenie OC oraz uruchomienie systemu wraz z kompletną obsługą i serwisem przez zadeklarowany okres.
 

Kalendarz ścienny Sądeczan na 2019 rok
 

Wykonanie kalendarza ściennego w formacie A3, z okazji stulecia odzyskania niepodległości z podobiznami osób związanych z Nowym Sączem, które zasłużyły się w działalności niepodległościowej przed 1920r. Oprócz świąt i dni wolnych kalendarz ma zawierać oznaczenie ważniejszych dat z historii Nowego Sącza. Nakład 5000 szt.ogólnodostępny dla mieszkańców Nowego Sącza w wybranych jednostkach miasta.
 

"Zasmakuj w Nowym Sączu" - Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt- organizacja jarmarków nowosądeckich
 

Organizacja czterech klimatycznych targów na sądeckim Rynku: Jarmarku Wielkanocnego, Bożonarodzeniowego, Anielskiego, Kiermaszu Staroci. Podczas tych wydarzeń mieszkańcy będą mogli degustować potrawy, dokonać zakupów, podziwiać występy artystyczne, pokazy robienia ozdób świątecznych, a dla najmłodszych przygotowane zostaną różne zabawy i atrakcje.
 

Seniorze żyj aktywnie! - Cykl wyjazdów rekreacyjno-zdrowotnych oraz cykl zabaw tanecznych dla Sądeckich Seniorów
 

Organizacja 4 wyjazdów rekreacyjno – zdrowotnych dla seniorów do Zakopanego połączonych z wyjazdem na Gubałówkę i pobytem w termach oraz organizacja 4 zabaw tanecznych z motywem przewodnim każdego balu z zapewnieniem cateringu i oprawy muzycznej.
 

Nowy Sącz okiem "WebCam'ery"
 

Rozbudowa portalu www.nowysacz.pl o kamerę internetową z transmisją obrazu na żywo. Zakup oprogramowania, kamery lub kamer, usługa streamingu poprzez YT lub operatora. Odbiór obrazu będzie możliwy na smartfonach i tabletach z systemem Android oraz Apple lub dedykowany serwis.
 

PROJEKTY DZIELNICOWE
 

DZIELNICA I

Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń
 

Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń składającego się z 13 urządzeń o charakterze naukowym, iluzjonistycznym, muzycznym oraz sensorycznym. Przestrzeń kreatywna Parku Doświadczeń na świeżym powietrzu będzie dostosowana do dzieci i dorosłych i znajdować się będzie przy ul. Kraszewskiego.
 

Rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej
 

Wykonanie na Bulwarze Rysiów nowej nawierzchni na ciągu pieszym, z rozdzieleniem na ciąg pieszy o szerokości 2m oraz ścieżkę rowerową o szer. 2 m. Ubogacanie miejsca poprzez zamontowanie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, oraz odnowienie barierek od strony rzeki Kamienicy i zagospodarowanie zieleni.
 

"Zdrowe maluchy" – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy I
 

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: „PROMYCZEK”; Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny; Akademii Przedszkolaka „MAGIA”; „AKADEMIA MALUSZKA”; „Tęczowy Ogród”; „Lokomotywa” przy ul. Jagiellońskiej; Dom Przedszkolaczka przy ul. Kołłątaja.
 

"Aby w Nowym Sączu chciało się żyć"
 

Budowa siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (6 urządzeń). Modernizacja istniejącego przy ul. Żywieckiej placu zabaw poprzez wymianę urządzeń i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Remont i modernizacja części budynku przeznaczonego dla seniorów, młodzieży i zarządu osiedla przy ul. Starowiejskiej 2. Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej.
 

Profilaktyka narządów kobiecych oraz wad rozwojowych dzieci poprzez zakup aparatu USG 4D dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
 

Projekt zakłada zakup nowoczesnego aparatu USG 4D, do Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Nowy sprzęt umożliwi kobietom dostęp do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki chorób nowotworowych narządów rodnych. Ponadto umożliwi analizę KTG oraz wczesną diagnostykę dla kobiet w ciąży, a w konsekwencji zwiększy wykrywalność wad płodu i ułatwi zapobieganie śmierci noworodków.

Czyste Piekło - kosze ludzkie i psie dla Osiedla Kochanowskiego
 

Zakup i montaż 8 standardowych koszy ulicznych na odpady przy najbardziej ruchliwych ulicach osiedla Kochanowskiego oraz 4 metalowych czerwonych koszy na psie odchody w pobliżu terenów zielonych na tym osiedlu.
 

Inteligentne ławki solarne
 

Zakup i montaż 5 ławek solarnych wyposażonych w ładowarkę USB, WI-FI, stojaki rowerowe, sensory smogu w następujących lokalizacjach: Rynek, Planty Miejskie, Aleje Wolności, ulice Jagiellońska i Wałowa.
 

Tuli luli - fotele do przytulania wcześniaków w sądeckim szpitalu
 

Zakup 5 rozkładanych foteli/leżanek na oddział neonatologii sądeckiego szpitala, które służyć będą rodzicom przedwcześnie urodzonych dzieci do komfortowego, wielogodzinnego kangurowania wcześniaków w różnych pozycjach, karmienia, a nawet umożliwią wspólną drzemkę rodzica z noworodkiem.
 

DZIELNICA II
 

Siłownia nad Łubinką

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Barskim. Montaż urządzeń m.in. takich jak wioślarz, motyl czy rowerek, wraz z tablicą informacyjną. Wykonane zostanie bezpieczne podłoże pod urządzenia.

"Zdrowe maluchy" – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy II
 

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkola katolickiego przy ul. Nadbrzeżnej i przedszkola „Jaś i Małgosia”.
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla Barskie
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 24 m x 44 m, na os. Barskie przy ul. Broniewskiego. Wykonanie odwodnienia, oświetlania i fragmentu ogrodzenia.
 

Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej
 

Montaż oświetlenia na boisku głównym oraz treningowym oraz zakup i montaż 8 kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej, po wcześniejszym wyburzeniu istniejącego budynku. Jedna część kontenerów będzie pełnić funkcje szatni z dostępem do łazienek, natomiast druga będzie stanowić zaplecze socjalne umożliwiające organizację imprez sportowo- rekreacyjnych.
 

Klub Seniora pn. "Klub Aktywnego Seniora" (dzielnica II)
 

Utworzenie Klubu Seniora na os. Barskie – ul. Barska 2. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, zajęć na basenie, nordic walking, wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), które posiadają zameldowanie na terenie os. Barskie.
 

DZIELNICA III
 

Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu
 

Budowa 30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok. 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok. 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.
 

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy
 

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego dla samochodów osobowych w liczbie ok. 30 szt., w tym: wykonanie dokumentacji do budowy parkingu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm.
 

"Zdrowe maluchy" – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy III
 

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: Domowe Przedszkole Integracyjne przy ul. Krajewskiego i ul. Traugutta, „DANAPIS”, przedszkole muzyczne „Kraina Marzeń przy ul. Grunwaldzkiej; Przedszkole nr 2 „Lokomotywa”, Dom Przedszkolaczka przy ul. I Brygady.
 

"Radosny i bezpieczny maluch w czasie wolnym i w drodze do przedszkola i szkoły"
 

Budowa placu zabaw na os. Nawojowska, w tym montaż urządzeń zabawowych, karuzeli, koszy, ławek. Modernizacja 3 przejść dla pieszych na os. Nawojowska i os. Gorzków. Wymiana i modernizacja ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem (Miejskie Przedszkole nr 14-os. Millenium). Modernizacja i przebudowa małego parkingu z wejściem na cmentarz komunalny wraz z doświetleniem (os. Kilińskiego).
 

Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów
 

Stworzenie 6 ogólnodostępnych ogrodów i ścieżek zmysłów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych przy: Domach Pomocy Społecznej na os. Nawojowska, Zespole Szkół nr 2 w Zawadzie, SP nr 21 na os. Wojska Polskiego, Przedszkolu nr 14 na os. Nawojowska oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 na os. Gorzków. Ogrody sensoryczne umożliwią bezpośredni kontakt z przyrodą i wychowanie przez pracę.
 

Klub Seniora pn. "Klub Aktywnego Seniora" (dzielnica III)
 

Utworzenie Klubu Seniora na os. Millenium – ul. M. Konopnickiej 3. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, zajęć na basenie, nordic walking, wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), które posiadają zameldowanie na terenie os. Millenium.
 

Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III
 

Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska w karuzele i huśtawki oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu umożliwienia zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III. Zarówno huśtawki jak i karuzele będą dostosowane do korzystania z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepotrafiące samodzielnie usiąść.
 

DZIELNICA IV
 

Wykonanie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Osiedlu Kaduk przy ul. Grunwaldzkiej oraz siłowni na wolnym powietrzu
 

Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz budowa ogrodzonego i oświetlonego placu zabaw, wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownicę, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, karuzelę oraz ławki i kosze na śmieci przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 19/11 i 19/7 w obrębie 103.
 

"Zdrowe maluchy" – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy IV

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkole „WESOŁE SKRZATY”; „OCHRONKA”; im. Ojca Pio; „Kraina Marzeń przy ul. Radzieckiej; „Carissimus”; przedszkole i żłobek „Misiek”; „BAJKA”; „Lokomotywa” przy ul. Łokietka; punkt przedszkolny AutoSTOP; Dom Przedszkolaczka-ul. Reja.
 

Aktywny plac zabaw
 

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w wieku 2,5-6 lat na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3, ul. Szujskiego 16. Plac wyposażony będzie w zestaw zabawowy, bujaki sprężynowe, huśtawki, ławki, kosze na śmieci. Podłoże stanowić będzie bezpieczna mata.
 

Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom
 

Wykonanie ogólnodostępnego i ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników, modernizacja boiska sportowego do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 oraz modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76.
 

Posąg Lwa Aslana na Kocich Plantach
 

Wykonanie i instalacja posągu Lwa Aslana wychodzącego z szafy – postaci z Opowieści z Narnii - na Kocich Plantach w Nowym Sączu. Odlew wykonany będzie z mosiądzu lub brązu.
 

Przyjazne osiedle
 

Zamontowanie Aktywnego Przejścia dla pieszych na os. Wólki na wysokości piekarni DANEK oraz przeprowadzenie modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej tj. chodników (wymiana starych płytek lub zniszczonego asfaltu na kostkę betonową) przy ul. Barbackiego oraz ul. Pigonia.
 

Budowa budynku użyteczności publicznej na osiedlu Poręba Mała
 

Budowa wielofunkcyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną o przeznaczeniu społeczno - kulturalno - sportowym przy ul. Mała Poręba, dla seniorów, młodzieży i dzieci z os. Poręba Mała. W budynku będzie miał siedzibę Zarząd Osiedla Poręba Mała.
 

 

Autor: Referat Komunikacji Społecznej UM /MZ/
Dodano: 2018-05-29 15:22:24