BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Budżet obywatelski Nowego Sącza

Trwa nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 r

Głównym celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców, którzy w ten sposób mają realny wpływ na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. 

W tym roku zgodnie z oczekiwaniami społecznymi środki finansowe zostały podzielona na 25 osiedli Nowego Sącza, dzięki temu na każdym z tych osiedli może zostać zrealizowane coś ciekawego, wystarczy tylko aby aktywni mieszkańcy z każdego osiedla złożyli projekty, a później na nie głosowali.

 

W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Nowego Sączaposiadający zameldowanie stałe lub czasowe w Nowym Sączu bądź wpisany do tutejszego rejestru wyborców, a także osoby, które złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta. 
 
Od pomysłu do projektu, czyli jak złożyć projekt?
Masz do wyboru dwie formy zgłaszania projektów:
  1. pobierz kompletny formularz zgłoszeniowy ze strony https://bo.nowysacz.pli złóż go w wersji papierowej, na dzienniku podawczym urzędu,
  2. bądź wypełnij elektroniczną wersję formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na stronie https://bo.nowysacz.pl i wyślij.
  • Jesteś wnioskodawcą, a nie ukończyłeś 18 roku życia musisz pamiętać o dołączeniu zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. 
  • Dołącz do formularza listę poparcia podpisaną obowiązkowo przez jednego mieszkańca Nowego Sącza. Gdy składasz wniosek w wersji elektronicznej dołącz skan listy poparcia. 
  • Pamiętaj, że szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego osiedla.
Na stronie https://bo.nowysacz.pl znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, jak złożyć wniosek, czego może on dotyczyć, harmonogram budżetu obywatelskiego etc. Serdecznie zapraszamy!!!

ZMIEŃ SWOJE OTOCZENIE I MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ MIASTA!
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-07-03 14:12:32