BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Budżet obywatelski Nowego Sącza

Lista projektów pod głosowanie do Budżetu Obywatelskiego 2020

 

Zespół Weryfikujący zakończył ocenę i procedurę odwoławczą projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza. Wiadomo już jest na jakie projekty mieszkańcy będą mogli głosować.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wpłynęło 71 wniosków, z czego po ich weryfikacji pod głosowanie poddanych zostanie 36.

 

POBIERZ LISTĘ PROJEKTÓW POD GŁOSOWANIE

 

Głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego odbędzie się od 1 do 8 października 2019 roku włącznie.

Głosować można, jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:

  1. wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;
  2. zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).

 

Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza na podstawie:

  • bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu;
  • w przypadku osób nie posiadających meldunku w Nowym Sączu, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;
  • oświadczenia, które należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w punkach do głosowania w okresie trwania głosowania.

Wykaz punktów do głosowania wraz z godzinami otwarcia:

 

 

Autor: -
Dodano: 2019-09-16 14:54:28