Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Památky

 • Městská radnice (Ratusz) – postavena v průběhu let 1895-1897 v novorenesančním  a neobarokním stylu;
 • Náměstí (Rynek) – po Krakovu druhé největší náměstí Malopolského vojvodství, 19 200 m², 160 m dlouhé a 120 m široké;
 • Kowalská věž (Baszta Kowalska) – trosky zámku z 14. století, stavba kterého byla financována ze zdrojů krále Kazimíra Velkého (Kazimierz Wielki);
 • Gotický dům (Dom Gotycki), též znám jako Kanoniczny, z přelomu 15. a 16. století [hlavní kancelář Okresního muzea (Muzeum Okręgowego)], ul. Lwowska 3;
 • Rezidence Lubomirských (Rezydencja Lubomirskich) – z první poloviny 17. století, (hlavní okresní kancelář), ul. Franciszkańska 11; v současné době v ní sídlí Veřejná knihovna Noweho Sącze (Sadecka Biblioteka Publiczna);
 • Stará synangoga (Dawna Synagoga) – z roku 1746, modlitební místo Židů Noweho Sącze, ul. Berka Joselewicza 12; v současné době je pobočkou Okresního muzea  (Muzeum Okregowego) městské opevnění (Fortyfikacje miejskie) z 14. a 15. století;
 • Secesní obytné domy (Kamienice secesyjne) - (ul. Jagiellońska, náměstí, začátek ul. Lwowské);
 • Socha krále Vladislava Jagelly (Posąg króla Władysława Jagiełły) – na rohu ul. Jagiellońské a ul. Szwedzké;
 • Železniční nádraží (Dworzec kolejowy) – vybudované v secesním stylu v letech 1908-1909;
 • Bílý klášter (Biały Klasztor) – Neposkvrněné sestry z 19. století, ul. Poniatowskiego 7;
 • Stará kolonie (Stara Kolonia) – nejstarší dělnická čtvrť v Polsku, která si zachovala původní podobu.

 

Kostely, kaple a hřbitovy

Bazilika sv. Markéty (Bazylika św. Małgorzaty) – postavena v průběhu 13. a 14. století, hlavní oltář se pyšní historicky cennou malbou mandylionu, východní verze Veroničina závoje,  Pl. Kolegiacki.

Kostel sv. Ducha, jezuitský klášter (Kościół św. Ducha, Klasztor Jezuitów) – postaven na náklady krále Jagella v roce 1410, známý zázračným obrazem Utěšování Panny Marie  (1569), ul. Piotra Skargi 10.

Evangelický kostel a Františkánský klášter (Kościół Ewangelicki i Klasztor Franciszkanów) – založen v roce 1297, známý kaplí Transfigurace a náhrobním kamenem Jana Dobka Łowczowského, ul. Pijarska 19.

Kostel sv. Kazimíra (Kościół św. Kazimierza) – z počátku 20. století, obsahuje Křížovou cestu od Władysława Hasiora a mnoho patriotických plaket, ul. Długosza/ul. Kościuszki.

Kostel sv. Alžběty (Kościół św. Elżbiety) – z roku 1898, známý jako „železniční kostel“ na památku tragické smrti rakouské císařovny Alžběty "Sissi", al. Batorego/ul. Zygmuntowska.

Kostel Neposkvrněné Matky Boží – kostel postavený na oslavu 700 let historie Nowého Sącze , honosí se největšími dveřmi v Evropě (sochař Władysław Chrome), ul. Królowej Jadwigi 44.

Kostel sv. Rochu (Kościół św. Rocha) - Dąbrówka Polska, z let 1595-1608 (Stezka dřevěné architektury).
Kostel sv. Heleny (Kościół św. Heleny) - Helena, z roku 1686 (Stezka dřevěné architektury).

Švédská kaple (Kapliczka Szwedzka) z roku 1771, ul. Jagiellońska 20.

Starý hřbitov (Stary Cmentarz) z 18. a 19. století, kaple z roku 1814, Mauzoleum hrdinů  Nowého Sącze, ul. Wolności/ul. Jagiellońska.

Židovský hřbitov (Cmentarz żydowski) – s náhrobním kamenem známého cadika Chaima Halbersztama (zemřel roku 1875), potomek výjimečných rabínů Aškenázi, ul. Rybacka.

Obecný hřbitov - nekropole zřízená na konci 19. století, kde se nacházejí hroby vojáků padlých při povstáních a v obou světových válkách, ul. Rejtana.