BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     Urząd Miasta Nowego Sącza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009.04.01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009.06.01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści nieodstępne

  • Strony nie posiadają kontrolek dostępności kontrastu i zmiany rozmiaru tekstu.
  • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu, a materiały wideo wcześniejsze (archiwalne) będą sukcesywnie poprawiane
  • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
  • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
  • Materiały video dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy nie zawierają transkrypcji opisowej.

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

 

Aplikacja mobilna

Dostępna na play.google.com, jest wadliwa i nieaktualna.
Utworzona: 04.06.2016.

 

Deklaracje sporządzono dnia: 2020.07.31.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-30

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dane kontaktowe i informacje zwrotne:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony: webmaster@nowysacz.pl.