BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Nowego Sącza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nowysacz.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2009.04.01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009.06.01

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

 

Aplikacja mobilna

Dostępna na play.google.com, jest wadliwa i nieaktualna.
Utworzona: 04.06.2016.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.07.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dane kontaktowe i informacje zwrotne:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony: webmaster@nowysacz.pl.