BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Dokumenty konkursowe

 WZORY DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.03.2019r.
  1. WZÓR OFERTY (wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego)
  2. WZÓR SPRAWOZDANIA (sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego)
  3. UPROSZCZONY WZÓR OFERTY TRYB MAŁYCH ZLECEŃ (uproszczony_wzor_oferty_relizacji_zadania_publicznego_TMZ)
  4. UPROSZCZONY WZÓR SPRAWOZDANIA TRYB MAŁYCH ZLECEŃ (uproszczony_wzor_sprawozdania_TMZ)

 

PODSTAWY PRAWNE

  1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie
  2. Prawo o stowarzyszeniach
  3. Prawo o fundacjach

 

 

 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miasta Nowego Sącza
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 41 41 688, 18 44 90 687, 18 44 90 688
e-mail: bao@nowysacz.pl