Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Doliną Dunajca do Krościenka

3 km; Z Nowego Sącza droga wiedzie najpierw przez południowo-wschodnią część Kotliny Sądeckiej. Za Starym Sączem, w Naszacowicach przekracza Dunajec i odtąd aż po Krościenko wije się po lewym brzegu rzeki. 


14 km - Gołkowice 
Duża wieś na południowo - wschodnich obrzeżach Kotliny Sądeckiej. 
 
16 km - Naszacowice 
Tuż nad drogą, na wzgórzu Grodzisko, jest jedno z największych na Sądecczyźnie stanowisk archeologicznych. Zachowały się tam ślady po osadzie z okresu kultury łużyckiej, w miejscu której, we wczesnym średniowieczu, wzniesiony został gród wiślański, który swój największy rozkwit osiągnął w wiekach IX i X. 

19 km - Kadcza 
Droga prowadzi tutaj granicą geograficzną pomiędzy Beskidem Wyspowym, Beskidem Sądeckim. Legenda wspomina, że istniał tu gród, który zniszczyli Tatarzy. 

20 km - Jazowsko 
Zabytkowy kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, murowany ukończony w 1727 r. Przez kilka lat działała tu jedyna w Polsce, Wiejska Galeria Sztuki. Po prawej stronie szosy duża kolonia cygańska. 

25 km - Maszkowice 
Wieś na lewym brzegu Dunajca, na obrzeżach kotliny Łąckiej. Wieś istniała już w 1280 roku i jest wymieniona wśród miejscowości, którymi księżna Kinga uposażyła założony wówczas starosądecki konwent Klarysek. 

27 km - Łącko 
Duża wieś położona u ujścia potoku Czarna Woda do Dunajca. Słynie ze swych wspaniałych sadów. Wieś wygląda najbardziej malowniczo w pierwszej połowie maja, kiedy kwitną drzewa owocowe. Sztandarowymi imprezami Łącka są: Dni Kwitnących Jabłoni (maj) i Święto Owocobrania (wrzesień). Godny zobaczenia jest kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z 1748 roku z ołtarzem głównym, wczesnobarokowym z 1621 r (pochodzi z byłego klasztoru oo franciszkanów w Starym Sączu), a w nim obrazy: Matki Boskiej Szkaplerznej oraz Śluby Czystości bł. Kingi i Bolesława Wstydliwego (kopia z kościoła farnego w Starym Sączu) oraz renesansowe tabernakulum . 
 

 

30 km - Zabrzeż 
Rozległa wieś, położona u ujścia Kamienicy do Dunajca - podobnie jak i w Łącku słynąca sadami. 

35 km - Ochotnica 
Największa malownicza wieś gorczańska. Od 1910 r. podzielona na dwie jednostki administracyjne - Ochotnicę Dolną i Górną. Godny zobaczenia kościół parafialny w Ochotnicy Dolnej z 1816 roku, modrzewiowy. 

37 km - Tylmanowa 
Wieś w dolinie Dunajca, na naddunajeckiej skarpie, po prawej stronie drogi, zabytkowy kościół parafialny z 1765 roku. Pod stokami Baszty usytuowany jest klasycystyczny dworek z 1840 roku, z czterokolumnowym gankiem i neogotycką salą wewnątrz, zdobioną malarską ornamentyką. 

46 km - Krościenko 
Miejscowość wczasowo-letniskowa w Dolinie Dunajca, w miejscu, gdzie uchodzi do niego potok Krośnica, u północnych stoków Pienin. Zabytkowy kościół z prezbiterium datowanym na XIV wiek i nawą z 1547 roku.