Piątek, 15 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Teresa, Jadwiga


"Dom Robotniczy"

 Piętrowy i o neogotyckim wyrazie "Dom Robotniczy" (ul. Zygmuntowska 17) położony na południowo-zachodnim skraju Starej Kolonii Kolejowej zbudowany został ze składek sądeckich kolejarzy. Jego plany architektoniczne wykonał lwowski architekt Jan Stobiecki. Ukończony w 1907 r. był jak na owe czasy budynkiem reprezentacyjnym. Na frontonie tablica ku czci Tadeusza Kościuszki położona 24 marca 1919 r. Rozbudowany w latach dwudziestych stracił swą pierwszą, symetryczną kompozycję. 

"Dom Robotniczy" był ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, związkowego kolejarzy, siedzibą PPS. Mieścił się w nim teatr amatorski, czytelnia, chór i kolejarski zespół orkiestry dętej. O jej wysokim poziomie świadczy fakt, że grała ona na uroczystościach odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w 1910 r. w Krakowie. W 1913 r. utworzono tu kinematograf pod nazwą "Kino Wiedza". Mieściły się też tutaj utworzone przez związkowców - kolejarzy sklepy spółdzielcze. 
"Dom Robotniczy" na początku XXI wieku przeszedł w ręce prywatne.  

Zbigniew Zieliński 
"Nowy Sącz, Przewodnik po zabytkach", 
Koło Przewodników Oddziału PTTK "BESKID" w Nowym Sączu, 
Nowy Sącz 1994 r.