BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Dofinansowanie wymiany kotłów od roku 2017

"Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II"

 

Wymień piec na nowy!

Ogrzewasz dom wykorzystując stary, nieefektywny piec lub kocioł? Wymień go na nowy kocioł gazowy lub podłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej, otrzymasz dofinansowanie!

 

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło: 350 zł/kW  

  • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej;
  • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej;
  • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej;
  • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej.

Możliwa wysokość dofinansowania:

  • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
  • nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

  • maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego;
  • do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Uwaga!

  1. Miasto Nowy Sącz nie wspiera wymiany starych kotłów węglowych na kotły węglowe nowej generacji!
  2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogu efektywności energetycznej  budynku.
  3. Więcej informacji w ulotce: http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2016/09/Wymien_piec_broszura.pdf

 

Promocja projektu

Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II

 

Uwaga!

Informacja w sprawie terminu ocen energetycznych

Rozpoczęcie ocen energetycznych

Uwaga! Nowa lista osób wykonujących oceny energetyczne w Nowym Sączu

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielanie dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II" - nowy formularz - aktualizacja 2018-03-01

 

Oświadczenie o nie korzystaniu/nie ubieganiu się o pozyskanie innych środków bezzwrotnych na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji objętej przedmiotem Wniosku o udzielenie dotacji

 

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na udział w programie mającym za zadanie udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany ciepła

 

Wniosek o rozliczenie dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II"

 

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – ETAP II" - aktualizacja regulaminu 2018-03-01

 

Wzór oświadczenia wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT

 


 

odpowiedzi_na_pytania_dofinansowanie_kotlow.pdf

 

strefa_ochrony_konserwatorskiej-mapa.pdf [5.92 MB]

 

ocena_energetyczna.pdf

 

regulamin_deklaracje_piece.pdf

 

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego