BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

2018-02-06

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (kolektory słoneczne)

 

 


Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2018 roku o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony Środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:

 

       -  zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.

 

     I. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

      Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia o naborze do dnia
  1 października  2018r.
lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

 UWAGA!!!

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w latach ubiegłych. Osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie w latach ubiegłych i nadal są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania winny złożyć  wniosek o udzielenie dofinansowania według nowego wzoru dostępnego na stronie www.nowysacz.pl, a następnie podpisać umowę z Miastem Nowy Sącz.  

 

        II. Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

       Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych -

       Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30-15:30.

 

Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz.

 

Regulamin wraz z wnioskiem można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu) oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej http://www.nowysacz.pl.
 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza.

regulamin_udzielania_dotacji_dla_os_fiz_na_inwestycje_z_zakresu_ochrony_srodowiska.pdf

 

Wniosek o udzielanie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (zakup i montaż kolektorów słonecznych)

wniosek_o_udzielenie_dotacji_dla_osob_fizycznych_kolektory_sloneczne.pdf

 

Wniosek o rozliczenie udzielonej dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (zakup i montaż kolektorów słonecznych)

wniosek_o_rozliczenie_dotacji_dla_os_fiz_kolektory_sloneczne.pdf

 

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu wniosku o udzielenie dotacji w latach ubiegłych
oswiadczenie-o-zlozeniu-wniosku-lista-rezerwowa.pdf

 

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na udział w programie dofinansowania

oswiadczenie-wspolwlasciciela-kolektory.pdf