Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 NOWA OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) nakładająca na Prezydenta Miasta Nowego Sącza obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne.

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację o wysokości opłaty, sposobie jej naliczenia, terminach płatności i możliwości złożenia reklamacji. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.

W związku z powyższym Urząd Miasta wyśle oświadczenia mieszkańcom Nowego Sącza spełniającym kryteria ustawy. Dokument ten posłuży do wyliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Prosimy o przekazanie oświadczenia do Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1 na Dziennik Podawczy (pokój 9) lub przesłanie pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz , w terminie do 30.05.2018 r.

Oświadczenie dostępne jest również w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza (link dostępny ze strony głównej) lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu.
Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie - Wydział Gospodarki Komunalnej – Ewa Kałużny i Dorota Bielska tel. (18) 415-65-58.

Pliki do pobrania:

 

Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej – Ewa Kałużny/Dorota Bielska
Dodano: 2018-04-16 12:52:58