BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków w 2020 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, 18.02.2020 r.

Znak: WSR.3050.1.2.2020.MW

OGŁOSZENIE

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2020 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:

 1. wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3,
 3. zakup i montaż przydomowej przepompowni ścieków.

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  1. Termin składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  • Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 2 marca 2020 r. do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
  1. Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  • Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych – Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 5 w Nowym Sączu w godzinach 7:30-15:30.
 2. Warunki otrzymania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska:
  • Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest:
  1. złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami,
  2. podpisanie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji,
  3. wykonanie inwestycji zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie dotacji,
  4. złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji;
 3. Wnioski oraz regulamin udzielania dotacji dostępne są na stronie:
 4. Informujemy również o wprowadzonych zmianach w Regulaminie udzielania dotacji, które polegają m.in. na zwiększeniu:
  • kwoty dofinansowania za każdy mb kanalizacji grawitacyjnej - do 200, 00 zł brutto,
  • kwoty dofinansowania do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 – jako stałej kwota dotacji w wysokości 4000,00 zł brutto.

!!! Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz !!!

 

Pliki do pobrania:

1.Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza

 

2.Uchwała nr XXVII/267/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zmienionej Uchwałą Nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

3.Wniosek o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (wykonanie podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d).

 

4.Wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej na dofinansowanie: wykonanie podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d.

5.Oświadczenie współwłaściciela

 

6.Pełnomocnictwo

 

7.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza danych osobowych w związku z udzielaniem dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

 

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotowała: Magdalena Wolańska
Dodano: 2020-02-18 11:59:43