BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2020 r. o udzielenie 10 dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”

Znak: WSR.3050.3.1.2020.ZM

Nowy Sącz, 10.03.2020 r.

Ogłoszenie naboru wniosków w 2020 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II"

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2020 r. o udzielenie 10 dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”:

I.    Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

a. Termin składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

  • Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Uwaga: Wnioski o udzielenie dotacji mogą złożyć osoby, u których została wykonana ocena energetyczna !!

b.    Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

  • Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych – w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Wydział Środowiska  - ul. Szwedzka 5 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30-15:30.
  • Wnioski oraz regulamin udzielania dotacji dostępne są na stronie www.nowysacz.pl.
  • Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz.

Informujemy również, iż wysokość dotacji wynosi:

  • w przypadku likwidacji pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej MPEC, zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego, kotła na biomasę lub odnawialnego źródła energii OZE – nie więcej niż 5 000 zł kosztów kwalifikowanych;
  • w przypadku wykonania instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego działania nowego źródła ciepła – nie więcej niż 1 000 zł kosztów kwalifikowanych. 

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska. Przygotowała: Zuzanna Mirek
Dodano: 2020-03-10 12:58:09