BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

2019-10-03

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych


Obwieszczenie: Prezydent Miasta Nowy Sącz zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu - AKTUALIZACJA”

2019-09-16

Obwieszczenie: Prezydent Miasta Nowy Sącz zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu - AKTUALIZACJA”


Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie dotyczący szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

2019-09-13

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie dotyczący szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie


Miasto Nowy Sącz ogłasza wyniki konkursu na przygotowanie Projektu broszury dotyczącej ograniczenia niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej.

2019-09-03

Miasto Nowy Sącz ogłasza wyniki konkursu na przygotowanie Projektu broszury dotyczącej ograniczenia niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej.


Miasto Nowy Sącz informuje o organizacji spotkań informacyjnych skierowanych dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza, dotyczących programu „Mój prąd”, polegającego na dofinansowaniu do instalacji fotowoltaicznych.

2019-09-03

Miasto Nowy Sącz informuje o organizacji spotkań informacyjnych skierowanych dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza, dotyczących programu „Mój prąd”, polegającego na dofinansowaniu do instalacji fotowoltaicznych.


Informacja Państwowej Straży Rybackiej dot. kłusownictwa

2019-09-03

Informacja Państwowej Straży Rybackiej dot. kłusownictwa


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie działalności istniejącego punktu zbierania odpadów, o zbieranie odpadów złomu w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej 1”

2019-08-28

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie działalności istniejącego punktu zbierania odpadów, o zbieranie odpadów złomu w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej 1”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice (...)"

2019-08-28

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice (...)"


Informacja dotycząca zadania: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza–2019”

2019-08-09

Informacja dotycząca zadania: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza–2019”


Ogłoszenie dotyczące konkursu na projekt broszury dotyczącej ograniczenia niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej

2019-07-10

Ogłoszenie dotyczące konkursu na projekt broszury dotyczącej ograniczenia niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej