BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”

2020-02-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 Odcinek „A” na działce nr 36/2, 37/15 obr. 64 Nowy Sącz”

2020-02-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 Odcinek „A” na działce nr 36/2, 37/15 obr. 64 Nowy Sącz”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego „Przebudowa sieci ciepłowniczej”

2020-02-12

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego „Przebudowa sieci ciepłowniczej” w Nowym Sączu przy ul. Łukasińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego i ul.Prażmowskiego


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik w km 1+235, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu stacji paliw przy ul. Nawojowskiej 165 w Nowym Sączu.

2020-02-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik w km 1+235, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu stacji paliw przy ul. Nawojowskiej 165 w Nowym Sączu.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącego systemu drenażu odwadniającego, na dz. ewid. nr 104/8 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu

2020-02-05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącego systemu drenażu odwadniającego, na dz. ewid. nr 104/8 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące zadań pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu”

2020-02-05

Obwieszczenie dotyczące zadań pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (...) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy (i terenów przyległych): Wincentego Witosa i Jan Kochanowskiego w Nowym Sączu

2020-02-05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (...) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy (i terenów przyległych): Wincentego Witosa i Jan Kochanowskiego w Nowym Sączu


Zawiadomienie dotyczące inwestycji: odcinkowa przebudowa urządzenia wodnego – ciągów drenarskich na działce nr 298/2 obr. 115 w m. Nowy Sącz

2020-02-04

Zawiadomienie dotyczące inwestycji: odcinkowa przebudowa urządzenia wodnego – ciągów drenarskich na działce nr 298/2 obr. 115 w m. Nowy Sącz


Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji w Nowym Sączu na działce nr ewid. 327 obr. 123.

2020-02-04

Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji w Nowym Sączu na działce nr ewid. 327 obr. 123.


Ogłoszenie dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza

2020-01-31

Ogłoszenie dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza