BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków usługowo–handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”

2020-01-30

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków usługowo–handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: "Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb"

2020-01-27

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: "Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb"


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonej oraz dachu pawilonu handlowego, zlokalizowanego na działce nr 96/17, obr. 120 w Nowym Sączu

2020-01-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonej oraz dachu pawilonu handlowego, zlokalizowanego na działce nr 96/17, obr. 120 w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych (...) do urządzeń kanalizacyjnych Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, pochodzących z myjni samochodowej (działka nr 27, obr 012 Nowy Sącz)

2020-01-20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych (...) do urządzeń kanalizacyjnych Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, pochodzących z myjni samochodowej (działka nr 27, obr 012 Nowy Sącz)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej”

2020-01-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków usługowo – handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”

2020-01-15

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków usługowo – handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Dąbrówka, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej, w m. Nowy Sącz

2020-01-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Dąbrówka, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej, w m. Nowy Sącz


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”

2020-01-08

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 0+100 (prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Rybackiej, w m. Nowy Sącz.

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 0+100 (prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Rybackiej, w m. Nowy Sącz.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 7+500 (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Bora Komorowskiego oraz ul. Nawojowskiej, w m. Nowy Sącz.

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 7+500 (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Bora Komorowskiego oraz ul. Nawojowskiej, w m. Nowy Sącz.