BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „Młynówka”(lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Wyczółkowskiego oraz ul. Bolesława Prusa

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „Młynówka”(lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Wyczółkowskiego oraz ul. Bolesława Prusa


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica(prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Lwowskiej, Broniewskiego, Okulickiego, Szarych Szeregów, Wiktora, Nadbrzeżnej, Armii Krajowej, Gałczyńskiego, Reymonta, Fieldorfa, Jaśminowej

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica(prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Lwowskiej, Broniewskiego, Okulickiego, Szarych Szeregów, Wiktora, Nadbrzeżnej, Armii Krajowej, Gałczyńskiego, Reymonta, Fieldorfa, Jaśminowej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy (i terenów przyległych): Barskiej, Krańcowej, Lwowskiej, Broniewskiego, Sucharskiego i Hubala

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy (i terenów przyległych): Barskiej, Krańcowej, Lwowskiej, Broniewskiego, Sucharskiego i Hubala


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy: Zdrojowej, Hallera, Naściszowskiej, Racławickiej, Stamirskiego, Sichrawy, Wierzbowej i Żywieckiej

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy: Zdrojowej, Hallera, Naściszowskiej, Racławickiej, Stamirskiego, Sichrawy, Wierzbowej i Żywieckiej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Elektrodowego (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Elektrodowego (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odprowadzania do wód potoku Łącznik, (...) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej oraz ul. Olszewskiego

2019-12-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odprowadzania do wód potoku Łącznik, (...) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej oraz ul. Olszewskiego


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Poprad wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej oraz ul. Olszewskiego, w m. Nowy Sącz.

2019-12-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Poprad wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej oraz ul. Olszewskiego, w m. Nowy Sącz.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ramowego mostu żelbetowego zlokalizowanego w km 0+410 potoku Naściszówka wraz z budową drogi wewnętrznej dojazdowej (...) łączącej istniejący zjazd z ul. Barskiej

2019-12-20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ramowego mostu żelbetowego zlokalizowanego w km 0+410 potoku Naściszówka wraz z budową drogi wewnętrznej dojazdowej (...) łączącej istniejący zjazd z ul. Barskiej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Szymanowianka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulicy Krakowskiej, w m. Nowy Sącz.

2019-12-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Szymanowianka (prawy brzeg) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulicy Krakowskiej, w m. Nowy Sącz.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Szymanowianka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulicy Krakowskiej, w m. Nowy Sącz.

2019-12-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Szymanowianka (lewy brzeg) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulicy Krakowskiej, w m. Nowy Sącz.