BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Żeglarka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Kościuszki, Ogrodowej i Władysława Łokietka w Nowym Sączu.

2019-12-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Żeglarka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Kościuszki, Ogrodowej i Władysława Łokietka w Nowym Sączu.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z ulicy Lwowskiej (i terenów przyległych) w Nowym Sączu.

2019-12-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z ulicy Lwowskiej (i terenów przyległych) w Nowym Sączu.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Żeglarka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Kościuszki, Wąsowiczów i Szwedzkiej w Nowym Sączu

2019-12-18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Żeglarka wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Kościuszki, Wąsowiczów i Szwedzkiej w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych spółki SW Sp.zo.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie paliw płynnych w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 177

2019-12-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych spółki SW Sp.zo.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie paliw płynnych w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 177


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Dunajec, za pomocą istniejącego wylotu w km 108+053 (lewy brzeg) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Krakowskiej, Starowiejskiej i Heleny w Nowym Sączu

2019-12-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Dunajec, za pomocą istniejącego wylotu w km 108+053 (lewy brzeg) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Krakowskiej, Starowiejskiej i Heleny w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do potoku Łubinka, za pomocą istniejącego wylotu w km 1+230 (lewy brzeg) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Tarnowskiej, Dojazdowej i Targowej w Nowym Sączu

2019-12-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do potoku Łubinka, za pomocą istniejącego wylotu w km 1+230 (lewy brzeg) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ulic: Tarnowskiej, Dojazdowej i Targowej w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni S-6 i S-7, zlokalizowanych przy ul. Flisaków w Nowym Sączu

2019-12-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni S-6 i S-7, zlokalizowanych przy ul. Flisaków w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”planowanego na drodze gminnej nr 293081 K

2019-12-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”planowanego na drodze gminnej nr 293081 K


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: „Budowa dwóch budynków usługowo-handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”

2019-12-05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: „Budowa dwóch budynków usługowo-handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”


Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn.: „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”

2019-11-25

Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn.: „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”