Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Wykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Klasztornej w Nowym Sączu stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu (działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 14/5 w obrębie 72 o powierzchni 0,3527 ha, zabudowaną budynkiem murowanym o powierzchni użytkowej 775 m2 i kubaturze 4633 m3 )

2020-01-28

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Klasztornej w Nowym Sączu stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu (działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 14/5 w obrębie 72 o powierzchni 0,3527 ha, zabudowaną budynkiem murowanym o powierzchni użytkowej 775 m2 i kubaturze 4633 m3 )


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat (Bulwar Narwiku)

2020-01-27

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat (Bulwar Narwiku)


Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na wynajem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa (ul. Naściszowska 8)

2020-01-27

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na wynajem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa (ul. Naściszowska 8)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 396,397/2,397/3,397/5, 405/4,405/5,405/6,405/12,405/14,405/17,405/19,405/20,406/2,406/6 i 406/9 położonych w obrębie 115.

2020-01-24

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 396,397/2,397/3,397/5, 405/4,405/5,405/6,405/12,405/14,405/17,405/19,405/20,406/2,406/6 i 406/9 położonych w obrębie 115.


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 29/1,29/8 i 30/3 położonych w obrębie 53 w Nowym Sączu

2020-01-24

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 29/1,29/8 i 30/3 położonych w obrębie 53 w Nowym Sączu


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, obr. 118)

2020-01-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, obr. 118)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska dz. nr 96/1, obr. 25)

2020-01-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska dz. nr 96/1, obr. 25) z działkami w obr. 26


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, dz. nr 96/1 obr. 25)

2020-01-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, dz. nr 96/1 obr. 25)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Fredry)

2020-01-17

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Fredry)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (działka ewidencyjna nr 383/3 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 340, 383/2, 383/4, 385/3, 385/4, 385/5 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz)

2020-01-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (działka ewidencyjna nr 383/3 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 340, 383/2, 383/4, 385/3, 385/4, 385/5 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz)