Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obręb 109 jako dz.ew.nr 478)

Nowy Sącz 12.12.2018r.

ZAWIADOMIENIE
o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków/Dz.U.Nr 38, poz. 454/, zawiadamia się że w dniu 03 styczeń 2020r. o godz. 09:30 w obrębie 109, miasto Nowy Sącz na gruncie zostaną przeprowadzone w/w czynności dla nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasto Nowy Sącz obręb 109 jako dz.ew.nr 478.
Do  wiadomości:

476 -  właściciele  i  władający.

W toku czynności ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić -według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic /art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. nr 30 poz. 163/.
 

Autor: Anna Mendryk - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-12-13 07:38:19