Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic (wznowienia granic/wyznaczenia granic) - działka ewid. nr 428 z działkami sąsiednimi : 397/1, 427, 35, 429

2019-12-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic (wznowienia granic/wyznaczenia granic) - działka ewid. nr 428 z działkami sąsiednimi : 397/1, 427, 35, 429


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (Al. Piłsudskiego)

2019-12-04

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (Al. Piłsudskiego)


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (ul. Długosza/Młyńska, Romanowskiego, Kolejowa, Dunajcowa, płyta Rynku)

2019-12-04

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (ul. Długosza/Młyńska, Romanowskiego, Kolejowa, Dunajcowa, płyta Rynku)


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas oznaczony - 1 rok - garażu stanowiącego własność miasta Nowego Sącza (ul. Pijarska)

2019-12-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas oznaczony - 1 rok - garażu stanowiącego własność miasta Nowego Sącza (ul. Pijarska)


Obwieszczenie dotyczące działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 120/21 i 175/2 w obrębie 16, położonych w Nowym Sączu przy ul. Hallera

2019-12-02

Obwieszczenie dotyczące działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 120/21 i 175/2 w obrębie 16, położonych w Nowym Sączu przy ul. Hallera


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu nr 4 o powierzchni użytkowej 14,44 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 5 w Nowym Sączu przy ul. Bóżniczej

2019-11-28

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu nr 4 o powierzchni użytkowej 14,44 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 5 w Nowym Sączu przy ul. Bóżniczej


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Nowego Sącza przeznaczonych do najmu (ul. Pijarska)

2019-11-26

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Nowego Sącza przeznaczonych do najmu (ul. Pijarska)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ( w obrębie 120 i w obr. 116)

2019-11-22

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ( w obrębie 120 i w obr. 116)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (ul. Nawojowska)

2019-11-22

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (ul. Nawojowska)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat. (nr ewid. 11/1 w obrębie 95)

2019-11-22

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat. (nr ewid. 11/1 w obrębie 95)