Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych (Batorego 81, Lwowska 12-14, Lwowska 12-14, Sobieskiego 1)

2019-11-21

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych (Batorego 81, Lwowska 12-14, Lwowska 12-14, Sobieskiego 1)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obrębu 116, miasta Nowy Sącz)

2019-11-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obrębu 116, miasta Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (gruntów obrębu 62, miasta Nowy Sącz)

2019-11-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (gruntów obrębu 62, miasta Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia / przyjęcia przebiegu granic (ul. Promienna)

2019-11-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia / przyjęcia przebiegu granic (ul. Promienna)


Zawiadomienie dotyczące przypisania numeru porządkowego budynku położonego w obrębie 25 m. Nowy Sącz (ul. Starowiejska)

2019-11-15

Zawiadomienie dotyczące przypisania numeru porządkowego budynku położonego w obrębie 25 m. Nowy Sącz (ul. Starowiejska)


Sprostowanie do wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowym Sączu przy ulicy Romanowskiego, a przeznaczonej do oddania w najem na okres trzech lat

2019-11-15

Sprostowanie do wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowym Sączu przy ulicy Romanowskiego, a przeznaczonej do oddania w najem na okres trzech lat


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (w obrębie 101)

2019-11-12

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (w obrębie 101)


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (działki gruntu o numerach ew. 3/2 w obr. 101, 8/4 w obr. 101,10/2 w obr. 101,13/2 w obr. 101)

2019-11-08

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (działki gruntu o numerach ew. 3/2 w obr. 101, 8/4 w obr. 101,10/2 w obr. 101,13/2 w obr. 101)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (obręb 113, ul. Popradzka)

2019-11-08

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (obręb 113, ul. Popradzka)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obr. 115)

2019-11-08

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obr. 115)