Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (ul. Żółkiewskiego)

2019-11-08

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (ul. Żółkiewskiego)


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (ul. Barbackiego)

2019-11-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (ul. Barbackiego)


Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obrębie 121)

2019-11-08

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obrębie 121)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (działki ewid. nr 98/1, 98/6, 98/12, 105/1, 105/3, 106/3, 106/6, 108/7, 109/1, 109/6, 109/7, 114) - ul. Mała Poręba

2019-11-05

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (działki ewid. nr 98/1, 98/6, 98/12, 105/1, 105/3, 106/3, 106/6, 108/7, 109/1, 109/6, 109/7, 114) - ul. Mała Poręba


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (al. Wolności, ul. Grodzka, Bat. Chłopskich)

2019-11-05

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (al. Wolności, ul. Grodzka, Bat. Chłopskich)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (ul. Romanowskiego)

2019-11-05

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (ul. Romanowskiego)


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Nowego Sącza przeznaczonej do najmu (ul. Pijarska)

2019-11-05

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Nowego Sącza przeznaczonej do najmu (ul. Pijarska)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (dz. ewid. nr 554 w obrębie 115 gmina Nowy Sącz)

2019-10-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (dz. ewid. nr 554 w obrębie 115 gmina Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (dz. ew. 660/5 i 660/6 obr. 118)

2019-10-29

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (dz. ew. 660/5 i 660/6 obr. 118)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat (w obrębie 81)

2019-10-24

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat (w obrębie 81)