Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (dz. ewid. nr 554 w obrębie 115 gmina Nowy Sącz)

2019-10-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (dz. ewid. nr 554 w obrębie 115 gmina Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (dz. ew. 660/5 i 660/6 obr. 118)

2019-10-29

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (dz. ew. 660/5 i 660/6 obr. 118)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat (w obrębie 81)

2019-10-24

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat (w obrębie 81)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/wznowienia granic/wyznaczenia granic (w obrębie 118, m. Nowy Sącz)

2019-10-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/wznowienia granic/wyznaczenia granic (w obrębie 118, m. Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (ul. Reja)

2019-10-22

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (ul. Reja)


Wykaz nieruchomości nieruchomości stanowiących własność miasta Nowy Sącz przeznaczonych do najmu (ul. Lwowska, ul. Sobieskiego)

2019-10-22

Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Nowy Sącz przeznaczonych do najmu (ul. Lwowska, ul. Sobieskiego)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres trzech lat. (przy ul. Prażmowskiego)

2019-10-22

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres trzech lat. (przy ul. Prażmowskiego)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 31 grudnia 2019r. (ul. Tłoki)

2019-10-22

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 31 grudnia 2019r. (ul. Tłoki)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obrębie 3, miasto Nowy Sącz)

2019-10-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obrębie 3, miasto Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 962/3, 962/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 113, miasto Nowy Sącz.

2019-10-21

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 962/3, 962/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 113, miasto Nowy Sącz.