Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2003-12-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: bieżące oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: prowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych psów oraz utrzymanie psów doprowadzanych z tyerenu miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie zalesienia gruntów rolnych na działkach nr 18/14 w obr. 8 oraz nr 35/6 w obr. 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na "Roboty remontowe w Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu Etap I - wymiana dachu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2003-09-18 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sporządzenie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Nowy Sącz, oraz budynków w których Gmina Nowy Sącz jest właścicielem niewyodrębnionych lokali mieszkalnych i współwłaścicelem części wspólnychParametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa