Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2005-11-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-10-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi położonymi w Nowym Sączu stanowiącymi współwłasność osób fizycznych i Miasta Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej KW Nr 66 589-Nowy Sącz niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 41/2 w obrębie 85 o powierzchni 0,0329 ha poł. przy ul. Węgierskiej Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej KW Nr 41 980-Nowy Sącz - niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 48/2 w obrębie 121 o powierzchni 0,3489 ha położonej przy ul. Zdrojowej Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa