Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2012-12-12 Urząd Miasta |

ROPS KRAKÓW

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Typ przetargu: Robota budowlana

2012-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbudowę kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-10-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Adaptację części przyziemia w bloku mieszkalnym przy ulicy Jana Pawła II w Nowym Sączu z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla dzieci romskich  i polskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 2 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Remont elewacji od strony ul. Jagiellońskiej budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - całkowita wymiana posadzki wraz z podbudową.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację prawobrzeżnego odcinka rzeki Dunajec wraz z infrastrukturą techniczną i komunalną, obejmująca opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z realizacją zadania, jako całości inwestycji.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 350 na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu – I ETAP.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 2 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 7 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pomieszczeń łazienek, ubikacji oraz pomieszczenia pań sprzątających w budynku ZPKZ Zamenhofa 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-07-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic miasta  ETAP – II.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-07-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - posadzka + cokoły pilastrów i półkolumn + stół prezydialny.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pomieszczeń łazienek, ubikacji oraz pomieszczenia pań sprzątających w budynku ZPKZ Zamenhofa 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - posadzka + cokoły pilastrów i półkolumn + stół prezydialny.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remont i renowację konserwatorską elementów sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu - posadzka + cokoły pilastrów i półkolumn + stół prezydialny.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Nowym Sączu, ul. Magazynowa 6.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-03-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-02) + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-03) na: Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-04-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i  wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-04) + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-05) na: Budowę instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pomieszczeń biurowych w budynku położonym przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2012-04-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu- etap I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana