BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2012-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu wraz z przystosowaniem obiektu do norm p.poż.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-29
Typ przetargu: Usługa

2012-12-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Utrzymanie i obsługę tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-16
Typ przetargu: Usługa

2012-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-07
Typ przetargu: Usługa

2012-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-01-03
Typ przetargu: Usługa

2012-12-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie i prowadzenie biura „Centrum Informacji Turystycznej” w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-31
Typ przetargu: Usługa

2012-12-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na szczepieniu przeciw wściekliźnie psów z terenu Miasta Nowego Sącza przebywających w schronisku dla bezdomnych  zwierząt oraz w razie konieczności,   zabiegów eutanazji a także leczenia psów u których objawy chorobowe wystąpią w terminie 14 dni od dnia ich przywiezienia do Schroniska.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-28
Typ przetargu: Usługa

2012-12-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-28
Typ przetargu: Usługa

2012-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont korytarza w budynku położonym przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-13
Typ przetargu: Usługa

2012-08-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-12
Typ przetargu: Usługa

2012-09-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zarządzanie nieruchomościami.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-12-11
Typ przetargu: Usługa

2012-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z  terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-30
Typ przetargu: Usługa

2012-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-16
Typ przetargu: Usługa

2012-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z  terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-15
Typ przetargu: Usługa

2012-10-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-14
Typ przetargu: Usługa

2012-10-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-11-08
Typ przetargu: Usługa

2012-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-10-10
Typ przetargu: Usługa

2012-08-29 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz – 29 Śródmieście".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-21
Typ przetargu: Usługa

2012-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-21
Typ przetargu: Usługa

2012-08-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-08-13
Typ przetargu: Usługa

2012-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły i internatu oraz usunięcie usterek wskazanych w protokole z pomiarów ochronnych w części nowej dobudowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-31
Typ przetargu: Usługa

2012-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego: Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-26
Typ przetargu: Usługa

2012-05-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu.     

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-07-18
Typ przetargu: Usługa

2012-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. Imieniny Miasta Nowego Sącza 2012.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-15
Typ przetargu: Usługa

2012-05-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenia o zamówieniu na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły i internatu oraz usunięcie usterek wskazanych w protokole z pomiarów ochronnych w części nowej dobudowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-14
Typ przetargu: Usługa

2012-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Druk i dostawę wydawnictwa „Oni tworzyli to miasto …”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-06-11
Typ przetargu: Usługa

2012-05-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-24
Typ przetargu: Usługa

2012-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena renta planistyczna.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-05-21
Typ przetargu: Usługa

2012-03-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + wyjaśnienia treści siwz (2012-04-05) na: Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-30
Typ przetargu: Usługa

2012-01-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-16
Typ przetargu: Usługa

2012-04-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Usługę drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-13
Typ przetargu: Usługa

2012-03-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz + zmiana treści siwz na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-06
Typ przetargu: Usługa

2012-03-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-04-06
Typ przetargu: Usługa

2012-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + wyjaśnienia treści siwz na: Ubezpieczenie Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-28
Typ przetargu: Usługa

2012-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości gruntowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-27
Typ przetargu: Usługa

2012-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-16
Typ przetargu: Usługa

2012-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Usługę drukowania i dostawy XL t. Rocznika Sądeckiego oraz książki autorstwa Leszka Migrały pn. Ulica Jagiellońska od końca XIX wieku do 1945 roku w serii: Biblioteka Rocznika Sądeckiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-07
Typ przetargu: Usługa

2012-02-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację dzikich wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-03-05
Typ przetargu: Usługa

2012-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-22
Typ przetargu: Usługa

2012-01-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-02-02
Typ przetargu: Usługa

2012-01-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Publikację ogłoszeń prasowych w 2012 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-01-16
Typ przetargu: Usługa