BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2013-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-01-15
Typ przetargu: Usługa

2013-12-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na:  Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-24
Typ przetargu: Usługa

2013-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie i obsługę tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-24
Typ przetargu: Usługa

2013-12-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzanych z  terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-20
Typ przetargu: Usługa

2013-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-05
Typ przetargu: Usługa

2013-11-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza a także przewożenia ich do schroniska z miejsca tymczasowego  przetrzymywania w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-03
Typ przetargu: Usługa

2013-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-21
Typ przetargu: Usługa

2013-10-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Wymiana układów pomiarowo –rozliczeniowych dla użytkowników relacji ZK- układ pomiarowy –rozdzielnia odbiorcza użytkownika w budynku Ratusza, Rynek 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-12
Typ przetargu: Usługa

2013-10-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości  położonych w Krynicy Zdroju.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-08
Typ przetargu: Usługa

2013-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości  położonych w Krynicy-Zdrój i Tyliczu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-11-08
Typ przetargu: Usługa

2013-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-18
Typ przetargu: Usługa

2013-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę książki pt. „Sądeckie homilie” autorstwa ks. Stanisława Czachora.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-14
Typ przetargu: Usługa

2013-09-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na: Prace geodezyjno-kartograficzne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-14
Typ przetargu: Usługa

2013-10-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o unieważnieniu  postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę książki pt. „Sądeckie homilie” autorstwa ks. Stanisława Czachora.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-10
Typ przetargu: Usługa

2013-09-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-10-01
Typ przetargu: Usługa

2013-09-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” .

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-27
Typ przetargu: Usługa

2013-09-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-24
Typ przetargu: Usługa

2013-08-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-09-23
Typ przetargu: Usługa

2013-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-21
Typ przetargu: Usługa

2013-07-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej dla uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów oraz Forum III Wieku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-08-20
Typ przetargu: Usługa

2013-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena służebności.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-23
Typ przetargu: Usługa

2013-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-07-23
Typ przetargu: Usługa

2013-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. „Imieniny Miasta Nowego Sącza 2013”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-21
Typ przetargu: Usługa

2013-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk, dostawa i kolportaż ulotek dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wszystkich mieszkań na terenie miasta Nowego Sącza w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-11
Typ przetargu: Usługa

2013-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-06-10
Typ przetargu: Usługa

2013-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego bazy danych SQL Server na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-29
Typ przetargu: Usługa

2013-05-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-23
Typ przetargu: Usługa

2013-05-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-23
Typ przetargu: Usługa

2013-04-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-20
Typ przetargu: Usługa

2013-01-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-29
Typ przetargu: Usługa

2013-03-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru  autorskiego dla zadania: pn. „Projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-10
Typ przetargu: Usługa

2013-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-04-02
Typ przetargu: Usługa

2013-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-26
Typ przetargu: Usługa

2013-02-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Usługę kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowy Sącz wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-25
Typ przetargu: Usługa

2013-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-19
Typ przetargu: Usługa

2013-03-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy plakatów informujących o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-03-14
Typ przetargu: Usługa

2013-02-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena lokali mieszkalnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-28
Typ przetargu: Usługa

2013-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: "Zarządzanie nieruchomościami" 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-25
Typ przetargu: Usługa

2013-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usługi weterynaryjnej, polegającej na wykonaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-22
Typ przetargu: Usługa

2013-02-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-21
Typ przetargu: Usługa

2013-02-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: ”Usługę drukowania i dostawy XLI t. „Rocznika Sądeckiego” oraz książek autorstwa Zbigniewa Rysia „Wspomnienia” i Sławomira J. Tabkowskiego „Wiadomości Sądeckie. Studium historyczno-prasoznawcze”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-21
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych – wycena służebności.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-07
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-06
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-04
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena nieruchomości położonych w Limanowej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-04
Typ przetargu: Usługa

2013-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena lokali mieszkalnych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-02-04
Typ przetargu: Usługa