BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Informacje dla NGO


24550

Otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021

2021-01-14

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021.


24544

Informacje o aktualnych naborach konkursowych

2021-01-12

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi ogólnopolskimi naborami konkursowymi. Przypominamy, że Biuro Aktywności Obywatelskiej udziela konsultacji w zakresie opracowania wniosków konkursowych. Zapraszamy do kontaktu: 18 44 90 688


Nabór do Komisji Konkursowych

2020-12-09

Do 16 grudnia 2020 roku trwa nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty w ogłaszanych przez Miasto Nowy Sącz otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.


24397

„Akcja motywacja, antystres i design thinking - działajmy dziś, żeby mieć lepsze jutro!” - szkolenie on-line dla ngo

2020-12-03

Serdecznie zapraszamy osoby działające w nowosądeckich organizacjach pozarządowych i lokalnych społeczników na bezpłatny warsztat on-line„Akcja motywacja, antystres i design thinking - działajmy dziś, żeby mieć lepsze jutro!”


24374

Fundraising dla NGO – warsztat on-line

2020-11-27

Serdecznie zapraszamy osoby działające w nowosądeckich organizacjach pozarządowych i lokalnych społeczników na bezpłatny warsztat on-line „Podstawy i narzędzia fundraisingu. Kampanie fundraisingowe i warsztat komunikacji z darczyńcami”.


24353

Szkolenie on-line "Podstawy księgowości i finansów dla NGO"

2020-11-20

Serdecznie zapraszamy osoby działające w nowosądeckich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w bezpłatnym szkoleniu on-line "Podstawy księgowości i finansów dla NGO".


24310

"Praktyczne aspekty konstruowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych" - szkolenie on-line dla ngo

2020-11-12

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Nowego Sącza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line "Praktyczne aspekty konstruowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych".


24281

Konkurs otwarty "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej"

2020-11-05

Trwa konkurs otwarty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


24272

Bezpłatne szkolenie dla ngo - "Generowanie oferty realizacji zadania publicznego w systemie Witkac.pl"

2020-11-03

Biuro Aktywności Obywatelskiej zaprasza nowosądeckie organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie on-line dotyczące składania ofert na realizację zadań publicznych poprzez system Witkac.


24052

Dezynfekcja w ramach projektu "Chroń życie - dezynfekuj należycie"

2020-09-23

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym Sączu prowadzi bezpłatne i częściowo odpłatne usługi dezynfekcyjne w ramach zadania publicznego pn. ,,Chroń życie – dezynfekuj należycie!” sfinansowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.