Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje dla NGO


Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”

2018-05-18

Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”


IV edycja programu „Decydujesz, pomagamy” objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

2018-03-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak objął honorowy patronat nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Do 30 marca 2018r.lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu.Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://pomagamy.tesco.p


Szkolenie dla NGO: nowe zasady konkursów z Profilaktyki Uzależnień i Ochrony Zdrowia

2017-10-27

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące realizacji zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o przepisy ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Szkolenie odbędzie się 2 listopada (czwartek) w godzinach 9:00-17:00 w sali obrad ratusza.


"Kryształy soli" - głosowanie internautów trwa!

2017-10-25

Ruszyło głosowanie internetowe, które wyłoni najlepszą małopolską organizacje społeczną. Na laureata nagrody internautów „Kryształy Soli” można głosować do 6 listopada.


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej".

2017-10-13

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej" na powierzenie realizacji zadania publicznego pn:Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych w roku 2018,zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r, o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2018

2017-10-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Konkurs Komisji Europejskiej

2017-09-13

Komisja Europejska ogłosiła konkurs pn."BE Inclusive EU Sport Awards, które celem jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu. W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub pozarządowa.


Konkurs na Europejską Nagrodę Zapobiegania Przestępczości

2017-09-13

EUCPN organizuje co roku oraz konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję dobrych praktyk. Wydarzenie te odbywają się, co do zasady, w grudniu każdego roku. Za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiada kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, który wybiera temat Konkursu i konferencji.


Społecznik Roku 2017

2017-09-11

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziewiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku.


„Ogarnij cukier” – w połowie września startuje kampania edukacyjna dla osób z cukrzycą

2017-09-06

Jesteś diabetykiem? Znasz kogoś z cukrzycą? Fundacja Badań i Rozwoju Nauki rozpoczyna cykl bezpłatnych interaktywnych wykładów online, podczas których w przystępny i ciekawy sposób zostaną poruszone tematy istotne dla osób chorujących na cukrzycę. Warto pamiętać, że codzienne życie z tą chorobą nie musi być katastrofą. Pierwsze webinarium już 14 września.