Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje dla NGO


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Nowym Saczu zaprasza na sesję inspiracyjną

2017-05-17

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zaprasza na Sesję Inspiracyjną "Turkusowa organizacja- w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania".


Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”

2017-05-15

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”, na zlecenie realizacji zadania publicznego:„Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowychmających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych”.


VIII Międzynarodowy Dzień Tańca

2017-05-15

Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie ADeeM oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na VIII Międzynarodowy Dzień Tańca pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.


Newsletter Biura Organizacji Pozarządowych

2017-05-12

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Newsletteru Biura Organizacji Pozarządowych.


Centrum Seniora w Nowym Sączu

2017-05-05

W Nowym Sączu powstaje Sądeckie Centrum Seniora. To miejsce, gdzie sądeccy seniorzy będą mogli spędzać aktywnie czas. Będzie ono również spełniać funkcje centrum koordynacji działań podejmowanych na rzecz szeroko pojętej aktywizacji ludzi starszych. Placówka będzie się mieścić przy ul. Szwedzkiej 2, w pomieszczeniach dawnej galerii BWA. Miasto pozyskało na uruchomienie Centrum 119 tys. złotych w ramach programu Senior+.


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Wzmocnienie sektora pozarządowego"

2017-04-28

Prezydent Miasta Nowego Sącza mając na uwadze potrzebę zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądeckich organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie wkładów własnych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert.


Poza Stereotypem- Senior Roku 2016

2017-04-18

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2016 w XI Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”.


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Kultura fizyczna"

2017-04-06

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru „Kultura fizyczna” pn. Prowadzenie na terenie Miasta Nowego Sącza lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2017”.


Zmiany w regulaminie zlecania zadań publicznych

2017-03-29

Informujemy, iż w Regulaminie zlecania zadań publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 421/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 października 2016 r. wprowadza się zmiany.


Informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.

2017-03-29

Działasz w młodej organizacji pozarządowej? Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje? Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?Chcesz wzmocnić swoją organizację? Jeśli tak - FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!