Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje dla NGO


Pieniądze na ośrodki dla dzieci i młodzieży.

2017-03-28

31 marca 2017 r. startuje konkurs dotacji na tworzenie nowych lub rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego w regionie.Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 100 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Kultury fizycznej".

2017-03-21

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Kultura fizyczna".


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

2017-03-17

W imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS.


Szansa dla organizacji z Małopolski: konkurs „Adamed dla Seniora” trwa!

2017-03-15

O 30 000 zł będą rywalizować organizacje z całej Polski, podejmujące działania w zakresie aktywizacji osób starszych. Celem konkursu ogłoszonego przez Grupę Adamed jest zwrócenie uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego potencjału seniorów.


Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej zaprasza

2017-03-13

Inkubator Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu posiada ciekawą ofertę dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej. Szczegóły poniżej:


Rusza trzecia edycja budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza

2017-03-08

Budżet Obywatelski Nowego Sącza to inicjatywa, dzięki której sądeczanie mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieje się w mieście.


Zostaw swój 1% w Małopolsce

2017-02-28

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski.


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc Społeczna"

2017-02-28

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna".


Seminarium "O zdrowiu Sadeczan na wiosnę"

2017-02-24

Fundacja Sądecka zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniu 9 marca 2017 roku w MCK Sokół.Tematy spotkania: podstawowa opieka zdrowotna w Polsce w świetle nowej ustawy, smog i jego wpływa na zdrowie człowieka i wiele innych, a także rozstrzygnięcie plebiscytu "Twój sądecki lekarz rodzinny" oraz "Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi"


Konsultacje społeczne nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski.

2017-02-23

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski.