Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje dla NGO


Szkolenie "Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej".

2017-02-20

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej zaprasza na szkolenie "Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej" Szczegóły na plakacie.


"Zostaw 100 % w Nowym Sączu"

2017-02-16

W związku z trwającym okresem rozliczeń podatkowych Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, zachęca do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom posiadającym status OPP, działającym na terenie Nowego Sącza.


Ministerstwo Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

2017-02-13

Ministerstwo Zdrowia informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700 000 zł, dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji.


Konkurs „Inicjatywy Społeczne”

2017-02-10

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.


Promocja 1% Informuj Mądrze.

2017-02-10

Przypominamy, że organizacja pożytku publicznego, która chce zachęcić do przekazania jej 1% podatku, wykorzystując do tego materiały promocyjne, musi w nich wyraźnie zaznaczyć, że finansuje ich publikację ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak stanowi rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.


Nowy numer Newslettera

2017-01-31

Przedstawiamy nowy numer newslettera Biura Organizacji Pozarządowych.


Erasmus plus Termin składania wniosków w 2017

2017-01-26

Erasmus plus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską.


Otwarty konkurs ofert "Ekologia i ochrona przyrody"

2017-01-24

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona przyrody".


Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert

2017-01-20

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, ogłoszonych w dniu 1.12.2016 r.


Małopolska Gościnna 2017. Ruszył nabór wniosków.

2017-01-20

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań zwiększających atrakcyjność turystyczną Małopolski.Do otwartego konkursu ofert mogą stawać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem.