Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


Informacje dla NGO


23455

Bezpłatne webinarium dla organizacji pozarządowych

2020-06-02

Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju z Nowego Sącza (FEER) zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatny webinar dot. Microsoft (Office365)


Zgłoś swój udział w Szkoleniu: „Redagowanie dokumentów w NGO”

2019-11-06

Związek Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, założyciel i opiekun Małopolskiej Sieci NGO (MS NGO) serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Redagowanie dokumentów w NGO”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 listopada br. (piątek) do godz. 12:00


Zaproszenie na Festiwal Nowosądeckich Organziacji Pozarządowych

2019-09-23

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza Mieszkańców Nowego Sącza na Festiwal Nowosądeckich OrganizacjiPozarządowych 26-29 września 2019 r.


Festiwal Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych 2019 – zgłoś swoją organizację

2019-08-13

Zapraszamy wszystkie lokalne organizacje do włączenia się we współtworzenie święta nowosądeckich NGO’sów.


Kondycja nowosądeckich organizacji pozarządowych - zaproszenie do badania

2019-07-10

Zapraszamy wszystkie nowosądeckie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest rozpoznanie aktualnej kondycji lokalnych fundacji, stowarzyszeń, klubów.


Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli"

2019-04-30

W imieniu Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” zapraszamy 14.05.2019r. do Częstochowy na spotkanie informacyjne o programie pn. „Europa dla obywateli”, które odbędzie się w godzinach 11:00-14:45.


Nabór do Komisji Konkursowych

2018-11-29

Do 10 grudnia 2018 roku będzie prowadzony nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty w ogłaszanych przez Miasto Nowy Sącz otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.


Newsletter Biura Organizacji Pozarządowych

2018-10-12

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Newsletteru Biura Organizacji Pozarządowych.


Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

2018-10-10

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


Zgłoś lokalnego lidera do Nagrody „Amicus Hominum”

2018-10-04

Jesteś lokalnym liderem, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Amicus Hominum”!