Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się 10 października 2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie wprowadzenie programu „Karta Nowosądeczanina” – druk nr 230;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk nr 242.
2. Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za 2018 rok”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-10-07 11:08:13