Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 10 października 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina” - druk nr 230.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk nr 242.
2. Klub Sportowy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-10-07 15:24:22