Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi RM odbędzie się 11 października 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
– projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina” - druk nr 230;
– projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza - druk nr 243.
2.  Omówienie kwestii Artystki Miasta Nowego Sącza.
3.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-10-08 11:37:08