Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 14 października br. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektów uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi byłego Wiceprezydenta Nowego Sącza na Prezydenta Miasta Nowego Sącza;
- w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Nowego Sącza o skierowanie jego pism do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu drogowego na odcinku drogi i przyległych chodnikach od ulicy Mickiewicza do ul. Konarskiego.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-10-10 13:17:42