Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 7:30 w sali nr 15, w Ratuszu.


Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego do ww. Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk 264.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-11-22 16:35:48