Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 18 grudnia br. (środa) o godz. 16:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów
 z Województwa Małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – druk nr 277;
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – druk nr 278;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka – druk nr 279;
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie - „Lokalny Program Osłonowy – wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza, ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020” – druk nr 280;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk nr 283.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-12-13 14:04:47