Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza - druk nr 296.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020
Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 297.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej - druk nr 304.
- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza - druk nr 305.
- projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza - druk nr 298.
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych
dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska, zmienionej Uchwałą Nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 stycznia 2018 r. - druk nr 287.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
- druk nr 295.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz,
w roku szkolnym 2019/2020 - druk nr 286.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
3. Plan Pracy Komisji na rok 2020.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-01-23 14:44:06