Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Publicznego RM odbędzie się 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 8:00  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej - druk nr 304.
2. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok.
3. Opracowanie rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4. Przygotowanie oraz zatwierdzenie Sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2019 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-01-23 14:51:07