Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 12:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu – druk nr 307;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu ze zmianami – druk nr 308;
- w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1 – druk nr 309;
- w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 2 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/2 – druk nr 310;
- w sprawie nadania statutu  Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 3 z miejscami interwencyjnymi z siedzibą w  Trzycierzu  95 – druk nr 311;
- nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych siedzibą w Nowym Sączu z ul. Łącznik 20 – druk nr 312.
2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowo-Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
4. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-01-24 13:08:59