Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 31 stycznia br. (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Sądeckiego Seniora” i włączenia w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – druk nr 288;
- w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020– 2022 – druk nr 289; 
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 297;
- w sprawie wyłączenia Żłobka Miejskiego Nr 1 z Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu i likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46 – druk nr 302;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r.
 w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, zmienionej uchwałą Nr XXI/212/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu oraz statutów Żłobków Miejskich – druk nr 303;
- w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza – druk nr 305;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu ze zmianami – druk nr 308;
- w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1 – druk nr 309;
- w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 2 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/2 – druk nr 310;
- w sprawie nadania statutu  Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 3 z miejscami interwencyjnymi z siedzibą w  Trzycierzu  95 – druk nr 311;
- nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych siedzibą w Nowym Sączu z ul. Łącznik 20 – druk nr 312.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


 

Autor: -
Dodano: 2020-01-24 13:13:11