Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 23 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok” – w zakresie objętym działaniem Komisji, w dziale:
• 630 – „Turystyka”;
• 926 – „Kultura fizyczna”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-04-20 13:34:50