Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2019
 w zakresie dotyczącym działania Komisji (działy 801 – „Oświata i wychowanie”,
 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza").
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-04-20 13:39:54